Help het broeikaseffect te stoppen

Alt Terrain roept voor aandacht voor het broeikaseffect door middel van Chalkadvertering.

Alt terrain vraagt aandacht voor het broeikaseffect. Dit doen ze door rondom putten de actie te omschrijven en te bedekken met een afbeelding van de wereld met een volgende aandacht vragend resultaat.




Alt Terrain is te vinden op: Facebook, Twitter en Instagram.